Dreef 98 3075HD  Rotterdam Tel. : 010 291 00 02 Maandag t/m Donderdag 09.00 - 12.00 uur 12.30 - 15.00 uur K.v.K.  : 244 89 785 Iban : NL05INGB0005351808 RSIN : 822183353                  @de_uil                  stichtingdeuil Onze sponsoren : U kunt op de volgende manieren betalen bij ons :
Stichting ter bevordering van het welzijn in Vreewijk
Onze activiteiten zullen primair gericht zijn op de doelgroep, directe dienstverlening aan bewoners die deze van commerciële bedrijven niet kunnen betalen. Secundair kunnen deze zelfde activiteiten maar dan in de dichting van draagkrachtige worden ingezet om financiële middelen te genereren ter bestrijding van niet-subsidiabele kosten. Naast dienstverlenende activiteiten zal worden ingezet op het verkrijgen van subsidies en/of sponsoring en het stimuleren van solidariteit. Klussendienst : Vanuit de organisaties waar wij voor gewerkt hebben kennen we de omvangrijke behoefte van wijkbewoners aan een klussendienst. Heel vaak is er sprake van gebreken of problemen waarvoor noch de verhuurder, noch de deelgemeente verantwoordelijk is. In deze gevallen slepen de problemen zich voort en worden niet opgelost. Dit geldt zeker voor de vele ouderen in Vreewijk, die bijvoorbeeld niet kunnen terugvallen op familieleden en geen middelen hebben om professionals te betalen. Ook zijn er gevallen van “tussen wal en schip” als het gaat om voorzieningen in het kader van de WMO. Wellicht dat ook de voorgenomen bezuinigingen op het Persoonsgebonden Budget (pgb) gaat leiden tot meer vragen om onze dienstverlening. Wij willen graag onze diensten aanbieden aan deze doelgroep, overigens met nadruk op het feit dat we ons hiermee niet schuldig willen maken aan concurrentievervalsing. We denken dat er in de wijk voldoende mensen aanwezig zijn die op deze manier anderen willen helpen. Als stichting kunnen we ervoor zorgen dat alles anoniem en op rolletjes verloopt. Erkenning : Inmiddels geniet “de Uil” bekendheid in de wijk. De erkenning gaat echter verder. Financiële steun door de Gemeente Rotterdam en Stichting Havensteder geven dat al aan en daarnaast is onze stichting een erkende ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, en een erkend leerbedrijf. Ook hebben we in 2012 een prijs gewonnen van de Deelgemeente Feijenoord en waren we in 2013 genomineerd voor de “Aardig Onderweg Award” in de categorie  “Voor Elkaar”. Spin-Off : Eerdergenoemde activiteiten hebben naast het nastreven van de primaire doelstelling ook een positieve spin-off voor de wijk:* Door het onderhoud aan tuinen die anders zouden worden verwaarloosd, wordt verloedering van het groene aanzicht van de wijk bestreden.* Veel mensen kunnen als vrijwilliger of stagiair aan de slag en vinden daarbij naast een nuttige tijdsbesteding ook een steun in hun participatie. Hun bereidheid, inzet en opgedane werkervaring zullen bijdragen aan hun succes op de arbeidsmarkt. Misschien “wishful thinking” maar toch, het ontplooien van dit soort  activiteiten in de wijk, kan, zeker als dit succesvol blijkt,  bijdragen tot een zekere sociale bewustwording en leiden  tot een sneeuwbaleffect. Paal & Perk : “Paal & Perk” is  al jaren een zeer succesvol project dat  voorziet in het onderhoud van tuinen in Vreewijk van mensen  die hetzij door leeftijd, hetzij door handicap en een krappe  beurs, hun tuin niet goed kunnen (laten) onderhouden.  Dit onderhoud wordt uitgevoerd als dagbesteding vanpersonen die worden begeleid door de Stichting “Middin”.
sinds 2010
Barendrecht Reyerwaard