Dreef 98 3075HD  Rotterdam Tel. : 010 291 00 02 Maandag t/m Donderdag 09.00 - 12.00 uur 12.30 - 15.00 uur K.v.K.  : 244 89 785 Iban : NL05INGB0005351808 RSIN : 822183353                  @de_uil                  stichtingdeuil Onze sponsoren : U kunt op de volgende manieren betalen bij ons :
Stichting ter bevordering van het welzijn in Vreewijk
Geschiedenis Stichting De Uil werd opgericht op 15 maart 2010 door Wim Verschoor en Wim Martens, als gevolg van het idee om belangenbehartiging in de wijk Vreewijk een nieuwe en broodnodige extra dimensie te geven. Na hun jarenlange deelname in belangenorganisaties in Vreewijk zagen de oprichters de noodzaak van het bijstaan van hulpbehoevende wijkbewoners. Ze stelden vast dat teveel wijkbewoners hetzij door ouderdom of door gebrek aan geldelijke middelen (of beide) in de kou kwamen te staan. Dat gebeurde door directe contacten met betrokkenen of door signalering van symptomen zoals verwaarlozing van huis en tuin. Was Vreewijk van oudsher een wijk waarin mensen elkaar kenden en hielpen, waar het verenigingsleven bloeide en waar veel wijkbewoners actief waren, nu is de sociale samenhang ver te zoeken en raken mensen die minder mobiel zijn in een isolement waar ze op eigen kracht niet meer uit kunnen komen. Het ontbreekt aan “antennes” die signalen van isolement, armoede en problemen kunnen opvangen. De oorzaken hiervan zijn velerlei doch irrelevant; de focus moet gericht zijn op het keren van het tij. Doelgroep Onze doelgroep bestaat primair uit mensen die hetzij structureel, hetzij door omstandigheden, niet (meer) in staat zijn om voor zichzelf hun kwaliteit van leven te herkrijgen of te handhaven. Daarnaast willen we aan wijkbewoners die daaraan behoefte hebben de mogelijkheid bieden om hun tijd zinvol te besteden door anderen te hulp te komen. Concreet bestaat de doelgroep uit wijkbewoners die door hun leeftijd, fysieke en financiële beperkingen, niet in staat zijn hun leefwereld op peil te houden.Inmiddels dreigen door nieuwe bezuinigingsmaatregelen de problemen voor onze doelgroep alleen maar erger te worden; wij voorzien dus ook een groei van onze doelgroep. Het rapport ‘Aanpak Armoede Feijenoord’ wijst uit dat in de deelgemeente Feijenoord ca. 33% van de bevolking behoort tot de groep huishoudens met een laag inkomen. Dit gegeven bewijst de noodzaak van het werk wat wij doen en willen gaan doen met onze stichting
sinds 2010
Barendrecht Reyerwaard