Dreef 98 3075HD  Rotterdam Tel. : 010 291 00 02 Maandag t/m Donderdag 09.00 - 12.00 uur 12.30 - 15.00 uur K.v.K.  : 244 89 785 Iban : NL05INGB0005351808 RSIN : 822183353                  @de_uil                  stichtingdeuil Onze sponsoren : U kunt op de volgende manieren betalen bij ons :
Stichting ter bevordering van het welzijn in Vreewijk
Het gebouw Onze stichting ontleent haar naam aan het gebouw "De Uil". Eind 2009 werd dit gebouw ons door Havensteder (toen Com•wonen) kosteloos ter beschikking gesteld. Aanvankelijk bedoeld als onderkomen voor de tuinploeg van "Paal & Perk", bleek het voldoende groot om onderdak te bieden aan De Uil. We wilden er een klussendienst vestigen als eerste activiteit ter bestrijding van armoede in de wijk.Het gebouw werd tot dan toe nauwelijks gebruikt. Er waren voornamelijk bouwmaterialen in opgeslagen. Het gebouw was vuil, koud en stond vol met troep. Het kostte veel tijd om de alleen al de vloeren leeg te krijgen. De luiken en ramen waren dichtgetimmerd en het geheel zag er verre van uitnodigend uit. Gesteund door een forse bijdrage vanuit het Platform Vreewijk werd in december 2009 een begin gemaakt met het karwei. Vloeren en wanden werden geëgaliseerd en geisoleerd, er werd verlichting en vloerbedekking aangebracht en er werd veel geschilderd. Met het onthullen van een muurplaat door Marit van der Riet (Deelgemeente Feijenoord), Anne Ageeth Slegtenhorst en Marjo Hiemstra (beiden van Com•wonen), werd het gebouw op 1 juli 2010 officieel geopend. De brand Op 10 april 2015 werden wij rond de klok van 18.00 uur opgeschrikt door het nieuws dat ons pand waar zoveel herinneringen waren in brand stond. De brandweer was snel ter plekke en heeft er alles aan gedaan om het pand te redden. Helaas kwamen zij er al snel achter dat dit niet mogelijk was en hebben zij het pand “gecontrolleerd laten uitbranden” en hebben zij zich ingezet om de omgeving veilig te stellen.Op deze dag zijn wij niet alleen het pand kwijtgeraakt maar ook al het gereedschap en foto’s die wij in de afgelopen jaren hadden opgebouwd.
sinds 2010
Barendrecht Reyerwaard