Dreef 98 3075HD  Rotterdam Tel. : 010 291 00 02 Maandag t/m Donderdag 09.00 - 12.00 uur 12.30 - 15.00 uur K.v.K.  : 244 89 785 Iban : NL05INGB0005351808 RSIN : 822183353                  @de_uil                  stichtingdeuil Onze sponsoren : U kunt op de volgende manieren betalen bij ons :
Stichting ter bevordering van het welzijn in Vreewijk
foxyform
Bestuurseden : Wim Martens, Annelies Bisschop, voorzitter penningmeester Henk Riethoff Secretaris Beloningsbeleid Bestuurders bij De Uil ontvangen geen beloning, ook geen vacatiegeld*. Alleen werkelijk voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed. Dit niet alleen omdat het zo in de wet staat maar vooral omdat het strijdig zou zijn met de doelstelling van onze stichting.  *Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.
sinds 2010
Barendrecht Reyerwaard